Bạn cần hỗ trợ?

Công trình cải tạo, xây mới

Lắp thang máy cho nhà cải tạo cần chú ý kết cấu

Công trình nhà cải tạo là công trình có kết cất phức tạp nhất trong các loại công trình khi lắp đặt thang máy. Thường thì người ta sẽ lắp đặt thang máy trong các vị như giếng trời, vị trí nhà vệ sinh trong các công trình đã sử … Xem thêm