Học bảo trì, sửa chữa thang máy

Cộng ĐồngCategory: Đào tạoHọc bảo trì, sửa chữa thang máy
Chu Bá Việt asked 8 months ago

Tôi muốn cử người của cơ quan đi học bảo trì, sửa chữa  thang máy. Xin hỏi học ở đâu?

Nguyễn Linh replied 8 months ago

Anh cho em biết thêm thông tin gửi về mail: Giadinh.homelift@gmail.com ạ.

Your Answer