thang máy liên doanh thì nhập những thiết bị gì?

Cộng ĐồngCategory: Câu hỏithang máy liên doanh thì nhập những thiết bị gì?
Định asked 8 months ago

thang máy liên doanh thì nhập những thiết bị gì?

Wall e Staff replied 8 months ago

Nhập toàn bộ các thiết bị quan trọng anh ạ. Ví dụ như: Động cơ thang máy, rail, cap, điều khiển… Bên em đã gửi chi tiết, kèm thông số kỹ thuật vào mail của anh rồi ạ.  Anh tham khảo thêm tại bài viết: Thang máy liên doanh

Your Answer