Tư vấn giúp tôi thiết bị và đặc tính kỹ thuật của thang máy gia đình 550kg

Cộng ĐồngTư vấn giúp tôi thiết bị và đặc tính kỹ thuật của thang máy gia đình 550kg
Trần Diệp asked 8 months ago

Tư vấn giúp tôi thiết bị và đặc tính kỹ thuật của thang máy gia đình 550kg

Wall e Staff replied 8 months ago

Trong link ở dưới cũng có chi tiết về đặc tính kỹ thuật của thang máy 550kg đấy ạ. Link: https://thangmaymini.com/thang-may-tai-trong-550kg-su-dung-di-tu-5-7-nguoi.html

Your Answer