XIN CHO BIẾT : tôi đang dự tính cho xây mới nhà DT 4m X 20m muốn lắp đặt thang máy gia đình (loại 350kg), tôi cần xin phép cơ quan chức năng nào? nhà ít người sử dụng, và không thường xuyên, có cần mở máy 24/24? trung bình tiền điện hàng tháng ? cần bảo trì và kiểm định như thế nào? chân thành cảm ơn

Cộng ĐồngCategory: Câu hỏiXIN CHO BIẾT : tôi đang dự tính cho xây mới nhà DT 4m X 20m muốn lắp đặt thang máy gia đình (loại 350kg), tôi cần xin phép cơ quan chức năng nào? nhà ít người sử dụng, và không thường xuyên, có cần mở máy 24/24? trung bình tiền điện hàng tháng ? cần bảo trì và kiểm định như thế nào? chân thành cảm ơn
Đỗ siêu Hùng asked 8 months ago

XIN CHO BIẾT : tôi đang dự tính cho xây mới nhà DT 4m X 20m muốn lắp đặt thang máy gia đình (loại 350kg), tôi cần xin phép cơ quan chức năng nào? nhà ít người sử dụng, và không thường xuyên, có cần mở máy 24/24? trung bình tiền điện hàng tháng ? cần bảo trì và kiểm định như thế nào? chân thành cảm ơn

Wall e Staff replied 8 months ago

Anh Hùng cần xin điện 3 pha để sử dụng thang máy thôi ạ. Còn giấy phép xây dựng thì anh chỉ xin theo chiều cao thiết kế ạ.
Xét về điện năng thì khi nào thang hoạt động mới tiêu thụ điện. Còn nếu không hoạt động thì không tiêu thụ điện đâu ạ. Nên mình không cần phải khóa thang.

Your Answer